VVS Installatören AB startade sin verksamhet 1989 och hade då 4 delägare som alla jobbade i företaget.

Man hade från starten sina lokaler i Strömsbro men flyttade i samband med att företaget expanderade 1993 till större och mer ändamålsenliga lokaler på Näringens industriområde där företaget finns än idag.

1997 startade VVS Installatören sin vvs-butik och lokalytan utökades därmed till ca 450 kvm.

Under åren har 2 delägare lämnat företaget, så idag har företaget 2 delägare. Företaget har idag 9 anställda varav 6 installatörer.

Hans Hillborg är VD, Anders Nielsen projekterar värmepumpsinstallationer och andra större nyinstallationer, Patrik Hillborg är innesäljare och ekonomiassistent.

Bland VVS Installatörens kunder återfinns privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och byggföretag.